Orderbekräftelse från Zitius

Orderbekräftelse skickad till kund 2018-07-05.

Vid frågor kontakta Zitius direkt enl info nedan

___________________________________________________________________________

Orderbekräftelse av Fiberanslutning

Det här är en bekräftelse på din beställning av Fiberanslutning inkl. utrustning från:
Zitius Service Delivery AB, Org. nr 556642-8339 6055, 405 35 Göteborg,
telefon: 020-11 85 00, e-post: oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Beställningen av Fiberanslutning inkl. utrustning gäller för:
NAMN PÅ BESTÄLLARE
Lögdövägen XX
86192 Bergeforsen

Villkor
Genom denna bekräftelse har du träffat avtal med Zitius rörande installation av Fiberanslutning inkl. utrustning på de villkor som framgår av Allmänna Villkor för Fiberanslutning.

Pris och betalning
Priset för Fiberanslutningen är 18 900 kr plus eventuella tillval, och ska betalas enligt betalningsalternativet du kryssande för i anslutningsavtalet, i övrigt enligt Allmänna Villkor för Fiberanslutning.

Preliminärt leveransbesked
Vår målsättning är att påbörja vår leverans i september 2018 och att hela fibernätet skall vara färdigbyggt till december 2019.

Ångerrätt
När du som privatperson köper en tjänst på distans eller ingår avtal med en näringsidkare utanför dennes affärslokaler har du enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dag du fått denna bekräftelse. Om du samtyckt till att leveransen ska påbörjas under ångerfristen och därefter utövar din rätt att ångra köpet äger Zitius rätt till ersättning från dig för den tjänst som utförts innan du utnyttjade din ångerrätt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt, innan ångerfristen löpt ut, ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Zitius om detta till följande adress:

Telia Sverige AB,
Johan Willins Gata 6, hus B plan 4,
405 35 Göteborg

eller skicka ett e-postmeddelande till:
oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Med vänliga hälsningar
Zitius

Lite glada nyheter inför midsommar!

En entreprenör är äntligen kontrakterad, och vi kommer att återkomma med mer info till veckan som kommer.
Passar på att önska en riktigt glad midsommar till alla fibertörstande ortsbor 🌺🌿🌼🍀🌞

Goda nyheter!

Ledningen på Zitius har nu startat detaljprojektering av Lögdö och Bredsjön och orderbekräftelser kommer att gå ut inom kort.

Grävningen kommer därefter att påbörjas när detaljprojekteringen är klar och första inkoppling kommer att kunna ske under 2018.

Lögdö och Bredsjön byfiberföreningar rekommenderar därför byborna att teckna avtal med Zitius för att alla i byarna ska få fiber.

Fiber är därmed garanterat med Zitius(som nu beslutat att starta) men ej med övriga aktörer.

Status

Lite status om fiberförläggningen.
Hässjö bör hinna klart i höst med rördragning på östra sidan E4 till Åvike, totalt ca 60% rör och 35% fiber i backen.
Tynderö har påbörjat grävning men inte hunnit så långt.
Läs mer om Hässjö/Tynderö på http://byfiber.se
När arbetet påbörjas hos oss kommer vi också att lägga ut motsvarande information.
Prognosen för Lögdö/Bredsjöns räkning är att vi kommer igång under 2018 men att det inte kommer att hinna slutföras under 2018.
Var arbetet påbörjas eller först blir klart i vårt område är helt upp till entreprenören som planerar grävarbetet.

Koppar nätet skrotas

Som bekant håller Telia på att lägga ner sitt traditionella kopparnät. Kunder blir då hänvisade till mobil iställer för fast tetefon.  Isäller för ADSL tvingas man köra 4G, vilket oftast blir betydligt dyrare.

Än så länge är dessa datum och områden meddelade för Timrå kommun:

2018-05-31: BREDSJÖBYGDEN, HUSSJÖBY, HÖGLANDSBODARNA, LAGFORS, SLÄTT, VÄSTERÅ, ÅSTÖN

Årsmöte

Årsmöte kommer hållas 2017-05-17 kl. 19:00 på Rättargården, Lögdö Bruk.

OBS: För att ansluta sin fastighet är det ett krav att vara medlem i Lögdö Byfiber. Läs mer här.

Nu KÖR vi igång!

Nu KÖR vi igång!

Information om fiber och Zitius leverans av fiber

Den 29 mars 2017 samlades byfiberföreningarna (Hässjö, Tynderö, Lögdö och Bredsjön benämd paraplyet) för ett första möte med Zitius, i syfte att starta upp den så efterlängtade utbyggnaden av fiber till boende i våra områden. Om allt går enligt planering så kan det mesta vara på plats dec 2018.

Vårt första möte hade ambitionen att för projektet/-en kartlägga betydelsefulla och viktiga frågor. Det innebär att Vi i nuläget inte kan lämna några mer exakta och detaljerade uppgifter om projekten, processen eller när olika områden har sin fiber installerad i sina fastigheter.

Däremot så har föreningarna tillsammans med Zitius stakat ut ett antal viktiga hållpunkter som ska leda våra projekt framåt. En betydelsefull information till Er boende inom våra områden är:

– att nu startar projektet Byfiber där samtliga föreningar inom paraplyet ingår i genomförandet.

– att efter 30 april 2017 är det inte möjligt att ansluta sig till vår uppgörelse för fiber mot Zitius.

Föreningen/-arna kommer att löpande informera på sin hemsida om händelser i projektet/-en tex frågor som rör byggstart, när får min fastighet fiber, när ska ett slutligt godkännande av installation göras osv.

I närtid kommer Hässjö Byfiber den 6 april 2017 och Tynderö Byfiber den 18 april 2017 att möta Zitius och entreprenören för genomgång av förutsättningar för att starta grävningen och övrig planering för genomförandet. Lögdö och Bredsjön kommer att tätt därefter genomföra samma möten.

Tips! Du/Ni läsa mer om Byfiber på länken för anmälan, eller kontakta någon i styrelsen.

Tack för att Du/Ni är intresserad av fiber!

Styrelserna för Hässjö, Lögdö och Tynderö Byfiberföreningar.

Bredband till Lunde, Lögdö, Aspen och Edsåker,